TrialGo

Programa per generar les classificacions de Trial

PARAMETRITZABLE CLASSIFICACIONS AUTOMÀTIQUES TRIALS D’UN O DIVERSOS DIES SUPORT TÈCNIC RÈNTING DE TERMINALS